.

7. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Başladı

10.05.2018

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve İlmi Etüdler Derneği (İLEM) iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi’nin açılış töreni Konferans ve Sergi Salonu’nda gerçekleştirildi.

Lisansüstü çalışmalar yapan araştırmacıların, ortak dil ve yöntem geliştirmelerine imkân ve zemin sağlamak, Türkiye’de özgün akademik üretim yaklaşımlarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen kongrenin açılış oturumu saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Kongreyle genç akademisyenlere çok yönlü bir iletişim ve tecrübe aktarımı imkânı yaratılarak, genç akademisyenlerin çalışmalarının zenginleştirilmesi ve akademik dolaşıma sokulmasının amaçlandığına dikkat çeken Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ali Murat ALPASLAN, “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Asım’ın neslini yetiştirme sorumluluğunu amaç edinen ve bu amaçla birçok kongre düzenleyen genç bir üniversitedir. Gerçekleşen bu kongre de kendini kanıtlamış büyük bir kongre ve yedincisini üniversitemizde gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Kongre ile akademik neslin yetişmesi adına kaygı duyan, sorumluluk duyan siz genç akademisyenlerin üniversitemizde buluşmasını sağlayan rektörümüze ve İlmi Etüdler Derneği’ne teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullanarak kongre ile Türkiye’deki lisansüstü çalışmaların niteliğinin artırılması yönünde ortaya konan çabalara katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti.

İlmi Etüdler Derneği Başkan Yardımcısı İbrahim Halil ÜÇER, yaptığı konuşmada İlmi Etüdler Derneği hakkında bilgiler aktardı. İslam düşünce geleneğinin tahkikini yaptıklarını vurgulayarak “Hem eğitim hem de araştırma ve yayın faaliyetleri boyunca üzerinde durduğumuz nokta tarihi ve toplumsal gerçekliğimizle yeni cümleler kurma isteğidir. Bu kongreyi de aynı amaç etrafında hem genç akademisyenlerin buluşma platformu hem de Türk entelektüel ajandasına katmak istediklerimiz için bir fırsat olarak görüyoruz. 17 farklı alanda 32 oturum ve 137 sunum gerçekleştirilecek olan kongrede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem KORKMAZ ise yaptığı konuşmada üniversitelerin bir çok sorumluluğu olduğuna dikkat çekerek “Üniversitemiz taşıdığı misyonu yerine getirmek amacıyla birçok çalışma yapıyor. Kongreler de bunlardan biri. Bu misyon çerçevesinde birçok kongre gerçekleştirdik. Uluslararası boyutta Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu gerçekleştiriyoruz. Tarihsel ve akademik misyonu yerine getirmek amacıyla son bir yıl içerisinde 6’sı uluslararası olmak üzere 11 kongre gerçekleştirdik. Üniversiteler olarak bilim üretmeli ve geliştirmeliyiz. Aksi olduğunda ekonomi başta olmak üzere ülkemizin gelişim alanları kapanır. Türkiye bu anlamda çok büyük ilerlemeler kaydetti. Ülkemiz için yeterli bilgi üretilmeli ve diğer ülkelerde uygulanan ilmi ve bilimin transferi sağlanmalıdır. Bilgiyi, inovasyonu üretebilirsek başka ülkelerin rahatlığını yaşarız. Gelişimin adımı sosyal bilimlerdir. Kongremizde de sosyal bilimiler ağırlıklı bir kongre. Lisansüstü kariyer yapan siz gençlerin bu kongrenin ana konusu olması çok önemli ve anlamlı. Akademik anlamda en büyük ivmeyi gençlerden bekliyoruz. Üniversite olarak akademik yaş ortalamasıyla genç üniversiteler arasında yer alıyoruz. Bunu edindiğimiz misyonlar adına gelecek için bir fırsat olarak görüyoruz. Akif’in ismini taşıyan üniversite sorumluluğunda buradayız. Edebiyat, eğitim, felsefe, hukuk, iktisat, ilahiyat, iletişim, işletme, mimarlık ve şehircilik, psikoloji, sanat, siyaset bilimi, sosyal politikalar, sosyoloji, tarih, uluslararası ilişkiler alanlarında oluşturulan alt konu başlıklarında bildirilerin kabul edildiği kongrenin verimli geçmesini diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” vurgusunu yaptı.


Konuşmalarının ardından Rektör KORKMAZ, Prof. Dr. Ömer TÜRKER, Prof. Dr. İhsan FAZLIOĞLU ve Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Ertan TAĞMAN‘a anmalıklarını takdim etti.  İLEM Yönetim Kurulu Üyesi Arife GÜMÜŞ tarafından Doç. Dr. Ali Murat ALPASLAN’a, Başkan Yardımcısı İbrahim Halil ÜÇER tarafından ise Rektör KORKMAZ’a plaket takdim edildi.

Program, “Nazari Disiplinlerin Tahlili ve Yeniden İnşası” paneli ile devam etti. Panelin oturum başkanlığını yapan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Felsefe Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Ertan TAĞMAN, “Bilim tarihi ve bilim felsefesi alanında çalışan bir akademisyen olarak TÜRKER ve FAZLIOĞLU ile birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum.” diyerek nazari ilimler hakkında bilgiler aktardı.

Panelde ilk sunumu İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İhsan FAZLIOĞLU yaptı. FAZLIOĞLU yaptığı sunumda “Tüm kültürler bir âlem tasavvuru ile yaşarlar. Alem tasavvurları bir hayat görüşleri içinde yaşar ki buna metafizik çanak denir. Bizler hayat görüşümüzü yeniden gözden geçirmeliyiz. İslam medeniyeti hiçbir konuda hiçbir zaman tek ses olmamıştır. Osmanlı medeniyetine bakın, tek bir sistemi okutulabilirdi ama yapmadı. Epistemolojik çoğulculuğu sağlamalıyız. O zaman yepyeni hayat görüşleri inşa ederiz.” şeklinde konuştu.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer TÜRKER ise yaptığı sunumda İslam geleneğinde metodoloji sorunları ve yöntem sorununun ne anlama geldiği ile ilgili sunum yaptı. TÜRKER, “Bilgiyi hataya düşmeden nasıl elde ederiz sorusunun cevabını bulmamız gerekiyor. Elenecek bilgilerin elenmesi veya nelerin esas alınması gerektiğine dikkat edilmelidir. Yöntem bize uyumu verir. Uyum iki yönlüdür. Birincisi elde ettiğimiz bilgiler ikincisi ise elde edilen bilgiler ile sonradan elde edeceğimiz bilgilerin uyumudur. Yöntem ise disiplinler arası olduğu için, yöntem bir disiplinde üretilen görüşlerin diğer disiplinlerce ortaya konan disiplinlerle uyumunu sağlar. Tüm büyük medeniyetlerinde önemli tercüme dönemleri olur. Tercüme eleştirel bir akıma eşlik ettiğinde büyük dönüşümlere yol açarlar. Türkiye’de geleneksizlik problemi vardır. Bu aynı zamanda bir yöntem problemidir. Özellikle sosyal bilimlerde ve felsefi ilimlerde sorumsuz ve sorunsuz eğitim olmasıdır. Teorilerin hangi soruları çözdüğünü ve çözümde ne gibi zaaf ve güçle donandığını belirginleştiremiyoruz. İslam düşüncesi ile ilgili okumalar da böyledir.” vurgusunu yaptı.

Program, Türk Müziği Devlet Konservatuarı tarafından hazırlanan müzik dinletisi ile son buldu.

HABERLER

  • MAKÜ’den 19 Mayıs’a Özel Canlı Yayın Konseri ve Söyleşisi | 21.05.2020
  • Burdur Protokolünden 19 Mayıs Doğumlu Vatandaşlara Sürpriz Ziyaret | 19.05.2020
  • 19 Mayıs İçin Evde Çal | 19.05.2020
  • MAKÜ Hep Çevrimiçi | 30.04.2020
  • MAKÜ, 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projelerine Damgasını Vurdu | 30.04.2020
  • MAKÜ’de Senato Toplantısı Dijital Ortamda Yapıldı | 26.03.2020
  • Üniversite Öğrencileri Şehitlerimiz İçin Bir Araya Geldi | 04.03.2020
  • Türkiye Binicilik Federasyonu Temsilcilerinden Rektör Korkmaz’a Ziyaret | 03.03.2020